Projectmanagement

Projectmanagement

Er zijn veel definities voor een project. De eenvoudigste vorm van een project is een afzonderlijke activiteit met gedefinieerde doelstellingen, zoals tijd, kosten en kwaliteit (prestaties). De doelstellingen van een project zijn vooraf gedefinieerd en het project is vastomlijnd. 

Projectmanagement is de planning, organisatie, controle en besturing van alle aspecten van een project.

ROND hanteert bovengenoemd principe voor het op correcte wijze uitvoeren van uw opdracht. Duidelijke afspraken vooraf, duidelijke rapportage over de voortgang en een duidelijke overdracht na afronding.

ROND: realistisch plannen!