Projectmanagement & Makelaarsdiensten

Projectmanagement & Makelaarsdiensten

Projectmanagement, een ruim begrip. Een bewuste keuze van Cora Westhoff om de variëteit in activiteiten zo min mogelijk te beperken. ROND werkt aan projecten welke nauw verbonden zijn met de makelaardij. Denk bijvoorbeeld aan het vergunningentraject waar u bij een verbouwing mee te maken kunt krijgen, hoe verbouw je een monument, de coördinatie van de  verbouwing omdat u daarvoor geen tijd heeft, de verhuizing. ROND regelt het voor u, tot in de details.

ROND biedt tevens haar diensten aan voor projecten op het gebied van personeel en organisatie,  communicatie, huisvesting, organisatie van (bedrijfs-)bijeenkomsten en juridische kwesties zoals bijvoorbeeld burenrecht en WOZ.

Makelaarsdiensten. Makelaardij en dienstverlening, makelaardij ís dienstverlening: voor ROND een logische stap om deze twee begrippen te doen samensmelten tot één begrip: Makelaarsdiensten.  ROND helpt u graag bij de aankoop, verkoop, aanhuur, verhuur of taxatie van uw woning of bedrijfspand. Voor financiële adviezen heeft ROND goede afspraken met een aantal onafhankelijke, zelfstandige, gecertificeerde adviseurs